HÜ Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kaynaklar (İnternet)
- http://www.agaclar.org
- http://tr.wikipedia.org
- http://www.bcf.com.tr
- http://www.agaclar.net
- http://www.bitkilerindunyasi.com
- http://www.hobibitki.net
Kaynaklar (Basılı)
- AKAYDIN, G., 2011, Hacettepe Üniversitesi Beytepe'nin Bitkileri, 2. baskı, Hacettepe Üniv. Basımevi, Ankara

Resimler
- Prof.Dr. Galip AKAYDIN, Hacettepe Üni., Eğitim Fak.,
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
- Prof.Dr. Ali DÖNMEZ, Hacettepe Üni., Fen Fak.,
Biyoloji Bölümü
- Dr. Ali Celal HOŞ, Hacettepe Üni., Biyolojik Çeşitlilik Araş. ve Uyg. Merk. (HUBİOM)
- Çetin ÇAĞLAR, Hacettepe Üniv., Amatör Fotoğrafçı