HÜ Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Acer pseudoplatanus L.
English
Türkçe : Dağ akçaağacı
Deutsch : Berg Ahorn
English : Sycamore Maple
Familyası : ACERACEAE
: AKÇAAĞAÇGİLLER
Kökeni ve Yayılışı : Avrupa-Sibirya
: Kuzey Anadolu'nun yanısıra, Doğu ve Batı Kafkasya ve Avrupa'nın da Doğu ve Batısına kadar
Nasıl tanırız?
- 20-25 metre boya ulaşabilen bir ağaçtır.
- Ağacın kabuğu gençlikte çatlaksız ve gri renkli olup yaşlı bireylerde soluk kahverengimsi-pembemsi çatlaklı olur.
- Yaprakları uzun saplı ve 5 lopludur, çınar yaprağına benzer.
-
Meyve
- Samara (kanatlı nuks) tiptir.
- Kanatlı meyve 3-6 cm boyundadır.
- Başlangıçta kırmızımsı yeşil olan kanatlar düşmeden önce kahverengine dönüşür. meyveleri aşağı sarkık kümeler halindedir.
Çiçek
- Erkek ve dişi çiçekler bir arada, açık sarı-yeşil renkli 6-12 cm boyunda, aşağı doğru sarkık, sık salkımlar oluşturur.
- Çiçekler yapraklanmadan sonra ortaya çıkar.
- Samansarısı, Yeşil renkte olur.
Beytepe'de
-
Sıhhiye'de
-
Kullanım alanları
- Park ve bahçelerde yetiştirilmektedir.
- Müzik aleti yapımında kullanılır.
www.hubiom.hacettepe.edu.tr
KAYNAKLAR