HÜ Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Aesculus hippocastanum L.
English
Resim... Türkçe : At kestanesi
Deutsch : Rosskastanie
English : Horse Chestnut
Familyası : HIPPOCASTANACEAE
: ATKESTANESİGİLLER
Kökeni ve Yayılışı :
Nasıl tanırız?
-
Meyve
-
Çiçek
-
Beytepe'de
-
Sıhhiye'de
-
Kullanım alanları
-
www.hubiom.hacettepe.edu.tr
KAYNAKLAR