HÜ Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Betula pendula Roth.
English
Resim... Türkçe : Sarkık huş ağacı
Deutsch : Hangende Birke
English : Silver Birch
Familyası : BETULACEAE
: HUŞAĞACIGİLLER
Kökeni ve Yayılışı : Kuzey Avrupa ve Asya
: Doğu ve kuzey Anadolu bölgelerinde görülür.
Nasıl tanırız?
15-30 m boya ulaşabilmektedir.
- 50 yıl yaşayabilirler.
- Gövde beyaz renklidir. Kabukta yırtılmalar görülür ve ileri yaşlarda karamsı bir renk alır ve sertleşir.
- Yaprakları üç köşeli, yürek biçimindedir.
- Yeni yaprak ve sürgünler elde oğuşturulunca güzel bir koku çıkar.
Meyve
- Meyveler yumurta biçiminde ve geniş kanatlıdır.
- Haziran-Ağustos aylarında olgunlaşır. Olgunlaşan kozalaklar ağaç üzerinde açılır ve tohumlar etrafa saçılır.
- Meyve kurulları önce yeşil, olgunlaşınca kahverengi
Çiçek
- Mart-Mayıs aylarında açar.
- Erkek çiçekler uzunca silindir biçiminde ve sürgün ucunda bulunur.
- Olgunlaştığında 5-6 cm boyunda kahverengi sarkık kurullar oluşturur.
- Dişi çiçekler 2-4 cm uzunlukta gene uzunca silindir biçiminde erkek çiçekler gibi başak kuruluşunda toplanmış olup, yan sürgünlerde bulunur.
Beytepe'de
-
Sıhhiye'de
-
Kullanım alanları
- Park ve bahçelerde kullanılır.
- Odunu, tahta ayakkabı yapımında ve ısı değeri yüksek olduğundan yakıt eldesinde kullanılır.
- Yaprağı şekerli olduğundan mayalanarak bir tür alkollü bira yapılır.
www.hubiom.hacettepe.edu.tr
KAYNAKLAR