<H U B İ O M
HÜ Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Juniperus sabina L.
English
Resim... Türkçe : Sabin ardıcı, Boz ardıç
Deutsch : Wacholder, Sadebaum
English : Savin
Familyası : CUPRESSACEAE
: SERVİGİLLER
Kökeni ve Yayılışı : Türkiye'de Kuzey ve Güney Anadolu'nun yanısıra, Orta ve Güney Avrupa, Kırım, Batı Kafkasya ve İran da doğal yayılış alanları içerisindedir.
Nasıl tanırız?
- Boyları 3-7 m ye ulaşabilmektedir.
- Gövde ince kabukludur.
- Herdem yeşildir.
- İğne yapraklıdır.
- Yapraklar pulsu (genç bireylerde iğne yaprak), pul yapraklar kiremit gibi karşılıklı dizilidir.
Resim...

Meyve
- Kozalakları, 5-9 mm çapında küreye benzer biçimdedir. 8 ayda ya da 1 yılda olgunlaşır ve mavi siyah bir renk alır. Üzeri gri-mavi dumanlıdır.
- Her kozalakta 3 adet tohum bulunur.

Resim... Çiçek
- İki evcikli. erkek çiçekler yumurta şeklinde olup kısa dalcıkların koltuğunda veya ucunda bulunurlar ve genelde birçoğu bir arada olmak üzere başcıklar teşkil ederler. Dişi çiçekler ise yuvarlaktır. Kısa, pullu bir sap üzerinde veya uzun dalcıkların ucunda bulunurlar.
Beytepe'de
-
Sıhhiye'de
-
Kullanım alanları
- Erozyon kontrol çalışmalarında, bozuk ekosistemlerin yeniden kazanılmasında kullanılabilir.
- Peyzaj ve ilaç yapımında kullanılır.
- ZEHİRLİ bitki grubundadır.
www.hubiom.hacettepe.edu.tr
KAYNAKLAR