HÜ Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Laburnum anagyroides Medik
English
Resim... Türkçe : Sarı salkım
Deutsch : Goldregen
English : Base Tree - Golden chain
Familyası :FABACEAE(LEGUMINOSAE)
:BAKLAGİLLER
Kökeni ve Yayılışı : Kuzey Amerikada doğal olarak yetişir.
Resim... Nasıl tanırız?
-
Meyve
- Çiçekler geçtikten sonra fasulyeye benzer tohum kapçıkları görünür.
-
Resim... Çiçek
- Mayıs ayında açan altın rengi çiçekleri vardır.
- Çiçekler 40-50 cm. uzunluğundaki salkımlar halindedir.
Beytepe'de
-
Sıhhiye'de
-
Kullanım alanları
- Odunu, yaprakları ,çiçekleri ve özellikle tohumları son derece ZEHİRLİ'dir.
www.hubiom.hacettepe.edu.tr
KAYNAKLAR