HÜ Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Pinus nigra Arnold
English
Türkçe : Karaçam
Deutsch : Schwarzkiefer
English : Pine Tree
Familyası : Pinaceae
: Çamgiller
Kökeni ve Yayılışı : Daha çok kıyı bölgelerinin yukarı kesimlerinde saf ya da karışık ormanlar kurar, hatta step bölgelerine kadar sokulur.
-Türkiye'de 2.527.685 hektar saf karaçam ormanı bulunmaktadır.
- Coğrafik olarak, Küçük Asya, Kırım, Karpatların Güneyi, Balkan yarımadası ve Kıbrıs'a kadar yayılış göserir. Steplere kadar sokulur.
Resim... Nasıl tanırız?
-İğne yapraklı ağaçlarımızdandır.
- Boyları 35-40 m ye kadar çıkabilir.
- Ortlama 8 m genişliği bulabilmektedir.
- Genç yaşlarda piramidal İleri yaşlarda genellikle yayvan olurlar.
- Herdem Yeşildir.
-Her noktadan 2 adet 8-15 cm uzunluğunda dikensi yaprak çıkar.
- Yapraklar koyu yeşil ve serttir.
-Yaşlı ağaçlarda gövde derin çatlaklıdır, kalın ve esmer kabukları vardır.
Meyve
- Yumurtamsı konik görünümdeki kozalakları simetrik ve yok denecek kadar kısa saplıdır.
-Kozalak boyu 3 cm. civarındadır.
- Dişi kozalaklar parlak açık sarı, esmer renktedir.
Resim... Çiçek
- Erkek çiçekler, soluk sarı renkte ve silindiriktir.
Beytepe'de
-Yaygın olarak bulunmaktadır.
-1970’li yıllarda ilk kez dikilmiştir. Buna rağmen ne yaparsak yapalım
-Toprak yapısı uygun olmadığı (Toprakları sever) için çok büyüyememişlerdir.
Sıhhiye'de
-??
Kullanım alanları
- Peyzaj, mobilya, gemi, kağıt, reçine, yapı sektörü ve amblaj amaçlı kullanılmaktadır.
- Deniz kenarlarında rüzgar duvarı olarakta kullanılmaktadır.
www.hubiom.hacettepe.edu.tr
KAYNAKLAR