HÜ Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Platanus orientalis L.
English
Türkçe : Doğu çınarı
Deutsch : Platane
English : Oriental plane plant
Familyası : PLATANACEAE
: ÇINARGİLLER
Kökeni ve Yayılışı : Anadolu ve çevresidir.
: Ülkemizin Akdeniz ve Marmara bölgesinde yaygındır.
Avrupa'nın güneydoğusundan Hindistan'a kadar İran ve Türkiye'yi de kapsayan bölgede yayılış yapar.
Resim... Nasıl tanırız?
- Boyları 30-40 m ye ulaşabilmektedir.
- Çapları 5-6 m yi bulanilmektedir.
- Gövde ve dallar açık gri veya yeşilimsi gri renklidir.
- Yaşlı gövdelerin kabukları diğer türlerinkilere nazaran daha küçük levhalar halinde kalkar ve yavaş dökülür.
- Kışın yaprak döker.
- Yaprakları açık yeşil renkte ve 5-7 lopludur.
- Genişliği 12-24 cm, boyları 10-20 cm'ye ulaşan yaprağın 3-8 cm uzunluğunda dip tarafı huni gibi genişleyerek tomurcuğu içerisinde saklayan bir sapı vardır.
Meyve
- 2-2,5 cm çapındaki birleşik meyveden 2-6 tanesi uzun bir sap üzerinde yer alır.
- Meyveler önceleri yeşil, sonbaharda olgunlaştığında açık kahverengidir.
- Bileşik meyve, İncirimsidir.
Resim... Çiçek
- Erkek çiçekler 5-8 mm çapında kırmızı, küresel kurullar oluştururlar. Bu kürelerin birkaçı bir sapın üzerine dizili olabilir.
- Dişi çiçek kurulların bir ya da birkaçı bir sapın ucunda tüylü, kahverengi küreler biçimindedir.
- Çiçekleri kokuludur.
Beytepe'de
-
Sıhhiye'de
-

Kullanım alanları
- Orman ağacı değildir.
- Peyzaj amaçlı süs ve gölge ağacı olarak,
- Toz ve gürültü perdesi olarak kullanılmaktadır.

www.hubiom.hacettepe.edu.tr
KAYNAKLAR