HÜ Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Salix caprea L
English
Resim... Türkçe : Keçi söğüdü
Deutsch : Salweide, Palmweide
English : Goat Willow
Familyası : SALICACEAE
: SÖĞÜTGİLLER
Kökeni ve Yayılışı :
Resim... Nasıl tanırız?
- Boyları 5-15 m ye ulaşabilmektedir.
- Kışın yaprak döker.
- Yaprak sapı 1 cm uzunluğundadır, sarmal dizili yapraklar yumurtamsı eliptik veya geniş yumurtamsı eliptik 5-7 × 2.5-4 cm dir.
Resim... Meyve
-
Çiçek
- Erkek kedicikler elipsoid veya geniş elipsoid, 1.5-2.5 × 1.5 cm kadar olup sapsızdır.
- Dişi kedicikler kısadır; meyve 2 × 0.8-1 cm ila 6 × 1.8 cm boyutunda, salkım şeklinde kısadır.
Beytepe'de
-
Sıhhiye'de
-
Kullanım alanları
- Türkiye'de doğal olarak Kuzey Anadolu'da görülür.
- Dünya'da bütün Asya ve Avrupa'da geniş bir yayılış gösterir.
- Süs ve Orman ağaçlarıdır.
- Çorak araziler ve çakıllık alanlarda öncü ağaçdır.
- Arı çeker (266 böcek türüne ev sahipliği yapar).
www.hubiom.hacettepe.edu.tr
KAYNAKLAR