HÜ Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Spiraea cantoniensis Lour.
English
Resim... Türkçe : İspirya, Ergeç sakalı
Deutsch : Spierstrauch
English : Meadow Sweet
Familyası : ROSACEAE
: GÜLGİLLER
Kökeni ve Yayılışı :
Resim... Nasıl tanırız?
-
Resim... Meyve
-
Çiçek
-
Beytepe'de
-
Sıhhiye'de
-
Kullanım alanları
-
www.hubiom.hacettepe.edu.tr
KAYNAKLAR