Amacı

Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUBIOM)'nin amaçları şunlardır:

a) Türkiye'nin doğal biyolojik çeşitliliğini araştırma, koruma, depolama ve eğitim faaliyetleri ile referans merkezi haline gelmek,

b) Türkiye toprakları üzerindeki biyolojik çeşitliliğin temel bileşenleri olan canlı türlerini, genetik yapıyı ve ekosistemleri uluslararası anlaşmalar gereği koruma altına almakla yükümlü olması noktasından hareketle; biyolojik çeşitlilik konusunda değişik toplum kesimlerine teorik ve pratik düzeylerde eğitim vermek, temel ve uygulamalı araştırmalar ve projeler yapmak, amaçları doğrultusunda bilgi toplayarak ve depolayarak biyolojik çeşitlilik veri tabanlarını oluşturmak,

c) Türkiye'nin biyolojik zenginliklerini içeren herbaryum, müze, arboretum, sera ve gen bankası kurmak, amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek.

Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUBİOM)
06800 Beytepe Ankara