Misyon ve Vizyon

Misyon

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini araştırmak, korumak ve bu doğrultuda araştırma projeleri yapmak ve yapılmasını teşvik etmek, eğitim çalışmaları düzenlemek, ilgili paydaşlar ile ortak çalışmalarda bulunarak mevzuatın düzenlenmesine katkıda bulunmak ve mevcut mevzuatın işlerliğini sağlamak, müze çalışmalarında bulunmak ve kurulmuş ya da tasarı halindeki müzelerin işler hale geçmesine katkı sağlayarak biyolojik çeşitlilik veri tabanlarını oluşturmaktır.

Vizyon

Ulusal biyolojik çeşitliliğin; tespiti ve korunmasını sağlamak ve bu konu hakkında düzenleyeceği ve katılacağı faaliyetler ile ulusal ve uluslararası ölçekte farkındalık yaratan bir birim olmaktır.

Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUBİOM)
06800 Beytepe Ankara