Yönetim
Müdür Prof. Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR (Biyoloji Bölümü)
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin SAYGI (Biyoloji Bölümü)
 
YÖNETİM KURULU:
Müdür   Prof. Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR (Biyoloji Bölümü)
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin SAYGI (Biyoloji Bölümü)
Yön. Kurulu Üyesi (1) Prof. Dr. Hatice MERGEN (Biyoloji Bölümü)
Yön. Kurulu Üyesi (2)  Prof. Dr. Mahmut KABALAK (Biyoloji Bölümü)
Yön. Kurulu Üyesi (3) Doç. Dr. Y. Orhan MERGEN (Biyoloji Bölümü)
Yön. Kurulu Üyesi (4) Doç. Dr. Barış ÖZÜDOĞRU (Biyoloji Bölümü)
Yön. Kurulu Üyesi (5) Dr. Çağaşan KARACAOĞLU (Biyoloji Bölümü)
 
KÜRATÖRLER
 
Faunistlik Çeşitlilik
Prof. Dr. Mahmut KABALAK Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Yusuf Orhan MERGEN Biyoloji Bölümü
Dr. Öğretim Elemanı Ali Fuat CANBOLAT Biyoloji Bölümü
Floristlik Çeşitlilik
Doç. Dr. Barış ÖZÜDOĞRU Biyoloji Bölümü
Genetik Çeşitlilik
Prof. Dr Hatice MERGEN Biyoloji Bölümü
Ekoloji
Prof. Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Yasemin SAYGI Biyoloji Bölümü
Biyoçeşitlilik Veritabanı
Dr. Çağaşan KARACAOĞLU Biyoloji Bölümü
Jeoloji-Paleontoloji
Dr. Caner DİKER Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Dr. Alaettin TUNCER Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Sergileme
Doç. Dr. Golshan ZARE Farmosotik Botanik Bölümü
Dr. Güzin Emecen Biyoloji Bölümü
 
DANIŞMA KURULU ÜYELERİ:
Prof. Dr. Sadık ERİK Hacettepe Üniversitesi (Emekli)
Prof. Dr. Şinasi YILDIRIMLI Hacettepe Üniversitesi (Emekli)
Prof. Dr. Zeki AYTAÇ Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK  Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cahit DOĞAN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KARATAŞ Niğde Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet YILMAZ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Sibel SÜMER Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Celal ÜLGER Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih Mehmet ŞİMŞEK Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Ismail Kudret SAĞLAM   Koç Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUBİOM)
06800 Beytepe Ankara