Yönetim
Müdür Prof. Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR (Biyoloji Bölümü)
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin SAYGI (Biyoloji Bölümü)
 
YÖNETYM KURULU:
Müdür   Prof. Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR (Biyoloji Bölümü)
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin SAYGI (Biyoloji Bölümü)
Yön. Kurulu Üyesi (1) Prof. Dr. Hatice MERGEN (Biyoloji Bölümü)
Yön. Kurulu Üyesi (2)  Prof. Dr. Mahmut KABALAK (Biyoloji Bölümü)
Yön. Kurulu Üyesi (3) Doç. Dr. Y. Orhan MERGEN (Biyoloji Bölümü)
Yön. Kurulu Üyesi (4) Doç. Dr. Barış ÖZÜDOĞRU (Biyoloji Bölümü)
Yön. Kurulu Üyesi (5) Dr. Çağaşan KARACAOĞLU (Biyoloji Bölümü)
 
DANIŞMA KURULU ÜYELERİ:
Prof. Dr. Sadık ERİK Hacettepe Üniversitesi (Emekli)
Prof. Dr. Şinasi YILDIRIMLI Hacettepe Üniversitesi (Emekli)
Prof. Dr. Zeki AYTAÇ Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK  Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cahit DOĞAN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KARATAŞ Niğde Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet YILMAZ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Sibel SÜMER Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Celal ÜLGER Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih Mehmet ŞİMŞEK Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Ismail Kudret SAĞLAM   Koç Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUBİOM)
06800 Beytepe Ankara