Genel Tanıtım

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3/j ve 7/d-2'nci maddeleri uyarınca Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak biyolojik çeşitliliği araştırma, koruma, depolama ve biyolojik çeşitliliğe ilişkin farkındalık yaratmak amacı ile eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere 2008 tarihinde kurulmuştur.

Prof.Dr. Ertunç Gündüz 2016 yılından bu yana merkezin müdürü olarak görev yapmaktadır. Merkezin yönetim kurulu farklı disiplinlerden oluşan 8 üye, danışma kurulu ise 15 üyeden oluşmaktadır. Merkezin bilimsel çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü alt yapısını kullanarak yürütülmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUBİOM)
06800 Beytepe Ankara