Beytepe ve Sıhhiye Yerleşkelerimizde Bulunan Ağaç ve Çalı Türleri

Tüm Avrupa kıtasında 12.000 bitki türü bulunurken, Türkiye florası (bitki örtüsü), yaklaşık 3500'ü endemik (sadece bir alanda bulunan) olmak üzere toplam 11.000 civarındadır. Bu durum ülkemizdeki biyolojik çeşitliliğin ne kadar büyük olduğunun bir göstergesidir.

Ülkemizdeki bitki zenginliğini ve biyolojik çeşitliliği sağlayan başlıca faktörler: Farklı iklim tiplerine sahip olmamız, jeolojik ve topoğrafik yapımız, step, maki, orman, kayalık, kumsal vb. farklı yaşam alanlarına sahip olması, Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz bitki coğrafyalarının kesiştiği bir alanda bulunmasıdır.

Bu sayfayı yapmaktaki amacımız Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe ve Sıhhiye Yerleşkelerindeki bulunan ağaçlar hakkında bilgilendirme yapabilmektir. Bu amaçla yerleşkelerimizdeki ağaçlara kare kod uygulamaları etiketler takılmıştır. İnternet bağlantısı olan ve kare kod okuma programı kurulu cep telefonları ile bu etiketlerdeki kare kod okutularak bağlantılı olunan sayfalara erişilecek ve ilgili ağaç hakkında daha fazla bilgiye sahip olunabilecektir.

Türkçe isim listesi Deutsch Namensliste English name list
Acer negundo L. Gleditsia triacanthos L. Populus alba L.
Acer pseudoplatanus L. Hedera helix L. Populus nigra L.
Aesculus hippocastanum L. Juniperus sabina L. Prunus cerasifera Ehrh.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Kniphofia triangularis Kunth. Pyracantha coccinea Roemer.
Amygdalus communis L. Koelreuteria paniculata Laxm. Quercus robur L. subsp. Robur
Berberis thunbergii DC. Laburnum anagyroides Medik Robinia pseudoacacia L.
Betula pendula Roth Lavandula angustifolia Mill. Salix babylonica L.
Buddleia davidii Franch. Ligustrum vulgare L. Salix caprea L.
Buxus sempervirens L. Lonicera etrusca G. Santi Sophora japonica L.
Catalpha bignonioides Walt. Lonicera tatarica L. Spiraea cantoniensis Lour.
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carriére Maclura pomifera (Rafin) Schneider Symphoricarpus albus S.F. Blake>
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Symphoricarpus x chenaultii Rehder
Cotoneaster horizontalis Decne Malus floribunda Siebold ex Van Houtte Syringa vulgaris L.
Crataegus monogyna Jacq. Malus purpurea (Barbier) Rehd. Taxus baccata L.
Cupressus arizonica Greene Parthenocissus quinquefolia (L.) Graben Thuja orientalis L.
Elaeagnus angustifolia L. Picea abies (L.) Karsten Viburnum opulus L.
Euonymus japonicus Thunb. Pinus nigra Arnold Yucca filamentosa L.
Forsythia x intermedia Zab. Pinus strobus L.  
Fraxinus excelsior L. Platanus orientalis L.