Beytepe ve Sıhhiye Yerleşkelerimizde Bulunan Ağaç ve Çalı Türleri

Tüm Avrupa kıtasında 12.000 bitki türü bulunurken, Türkiye florası (bitki örtüsü), yaklaşık 3500'ü endemik (sadece bir alanda bulunan) olmak üzere toplam 11.000 civarındadır. Bu durum ülkemizdeki biyolojik çeşitliliğin ne kadar büyük olduğunun bir göstergesidir.

Ülkemizdeki bitki zenginliğini ve biyolojik çeşitliliği sağlayan başlıca faktörler: Farklı iklim tiplerine sahip olmamız, jeolojik ve topoğrafik yapımız, step, maki, orman, kayalık, kumsal vb. farklı yaşam alanlarına sahip olması, Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz bitki coğrafyalarının kesiştiği bir alanda bulunmasıdır.

Bu sayfayı yapmaktaki amacımız Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe ve Sıhhiye Yerleşkelerindeki bulunan ağaçlar hakkında bilgilendirme yapabilmektir. Bu amaçla yerleşkelerimizdeki ağaçlara kare kod uygulamaları etiketler takılmıştır. İnternet bağlantısı olan ve kare kod okuma programı kurulu cep telefonları ile bu etiketlerdeki kare kod okutularak bağlantılı olunan sayfalara erişilecek ve ilgili ağaç hakkında daha fazla bilgiye sahip olunabilecektir.

Türkçe isim listesi  
Ak kavak Fener çiçeği Mahun, Sarı boya çalısı
Ak salkım, Yalancı akasya Hanımeli Mazı
Alıç Hanımeli Papaz külahı, Taflan
Altın çanı İğde Pembe inci
Amerikan sarmaşığı İspirya Porsuk
Arizona servisi Japon elması Sabin ardıcı, Boz ardıç
At kestanesi Japon ayvası Sabun ağacı
Ateş dikeni Kadın tuzluğu Salkım söğüt
Avize çalısı Karaçam Saplı Meşe
Avrupa ladini Karakavak Sarısalkım
Ayı dutu, Ayı elması Kartopu Sarkık huş ağacı
Badem Katalpa, Trompet ağacı Sedir
Beyaz inci Keçi söğüdü Süs elması
Dağ akçaağacı Kelebek çalısı Sofora
Dağ muşmulası Kiraz eriği Şimşir
Dışbudak yapraklı akçaağaç Kokarağaç Veymut çamı
Dişbudak Kurt bağrı, Kına ağacı Yalancı keçiboynuzu
Doğu çınarı Lavanta  
Duvar sarmaşığı Leylak